PRIHLÁŠKA NA WORKSHOP

Posted: 22. marca 2011 in Film, Supertrieda

Advertisement

Séria vzdelávacích workshopov pre učiteľov základných a stredných škôl  a vedúcich krúžkov v oblasti audiovizuálnej a mediálnej práce prináša typ vzdelania a informácie, ktoré nie je možné získať klasickým vzdelávaním a nie sú predmetom žiadneho typu štandardného vzdelávania učiteľov ani iných pedagogických pracovníkov. Workshopy z audiovizuálnej tématiky prinášajú učiteľom možnosť teoreticky ale aj prakticky sa pripraviť na riešenie úloh z oblasti multimédií, praktické aj teoretickyé riešenia úloh, s ktorými sa stretávajú v rámci  medialnej výchovy. Workshopy budú viezť najlepší odnorníci z Filmovej fakulty VŠMU, ktorí majú špičkový teoretický základ ale zároveň sú ak profesionálmi v mediálnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej praxi čo prinesie učiteľom aj praktické informácie a riešenia a možnosť zaujímavých a dôležitých diskusií o mediálnom živote, mediálnych formátoch a ich realizácii ako aj tvorbe a mediálnom živote a jeho odraze v spoločenskom živote dospelých aj detí.